Informačný servis
Napíšte nám
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Posudzovanie projektov aplikácie kalov do pôdy
 • Evidencia kalov
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
 
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 

Sedimenty vodných tokov a nádrží 2019 - príspevky


... späť na Konferencia SVTN 2019.

    Slivinský
    Šoltísová_Kolesárová
    Marval a kol.
    Mičuda, Šille
    Ďuriška
    Mydla
    Bláha
    Kubík
    Medek
    Jiřinec, Ziolkowski
    Ivan
    Ivan, Jurica, Pahulyi
    Gažúrová, Terek, Virág ml.
    Dvořák, Kozel, Ščasný
    Rajniak
    Kočvarová, Glinda
    Marval a kol.
    Stierand
    Stierand Poster SVTN 2019
    Honek
    Halířová, Mikl
    Marton a kol.
    Mončeková
    Stríček a kol.
    Muchová
    Baxa a kol.
    Hucko, Roško, Babej