Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 

Svetový deň vody 2022 – výsledky súťaže stredných umeleckých škôl

Výskumný ústav vodného hospodárstva aj tento rok organizoval v rámci Svetového dňa vody umeleckú súťaž, ktorú vyhlásili Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociácia vodárenských spoločností.

Témou súťaže bolo: Podzemné vody – zviditeľniť neviditeľné.

 • Cenu Výskumného ústavu vodného hospodárstva získala Daniela Pišáková za fotografiu Krásy temných jazierok Demänovskej jaskyne slobody.
 • Cenu Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku získala Katarína Urbánková s fotografiou Planéta.
 • Cenu Asociácie vodárenských spoločností získal Ľubomír Maťaš za fotokoláž 3D priestorového objektu – diorámy.


Veľmi si vážime a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

Víťazom blahoželáme.


Zobraziť Galériu