Informačný servis
Služby
 • Odber a analýza vody pre zákazníkov
 • ZBERVaK
 • Pesticídy - Hodnotenie k autorizácii prípravkov na ochranu rastlín v SR
 • Medzilaboratórne porovnávacie skúšky
 • MPS archívy
 • Kalibrácia meradiel prietoku
 • Mapy/Mapové služby
 • Kaly z komunálnych ČOV
 • Monitorovanie vôd
 • Určovanie zmiešavacích zón
 • Primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu
 • Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia
Evidencia a informácie
Rámcová smernica o vode a vodné plánovanie
Dusičnanová smernica
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 

Výtvarná súťaž študentov stredných umeleckých škôl k Svetovému dňu vody 2016

Slávnostné odovzdávanie cien v poradí 5. ročníka výtvarnej sútaže študentov stredných umeleckých škôl sa uskutočnilo 7. apríla 2016 v Incheba Expo Clube v Bratislave v rámci odbornej konferencie s názvom Voda a zamestnosť na výstave CONECO – RACIOENERGIA-VODA. Vernisáž diel všetkých študentov bola verejnosti prístupná od 21. marca do 1. apríla 2016 v átriu Ministerstva životného prostredia SR. 

Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 7 škôl, 32 študentov a bolo doručených spolu 44 diel.

Išlo o tieto stredné školy:

- Súkromná stredná škola animovanej tvorby, Bratislava
- Súkromná stredná umelecká škola, Hodruša-Hámre
- Stredná umelecká škola, Kežmarok
- Súkromná stredná umelecká škola, Žilina
- Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Levice
- Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

Vybranou technikou pre tento rok bola umelecká fotografia. Porota nakoniec rozhodla takto:

- Cenu Ministerstva životného prostredia SR získala Stanislava Ďurdáková, fotografia: „Vodný vesmír“, Súkromná stredná umelecká škola, Hodruša-Hámre
- Cenu Výskumného ústavu vodného hospodárstva získala Timea Krasnayová, fotografia: „Pretvorenie“, Škola úžitkového výtvarníctva, Košice
- Cenu Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku získal Peter Majerníček, fotografia: „Plynutie času“, Stredná umelecká škola, Prešov
- Cenu Asociácie vodárenských spoločností získala Renata Batorová, fotografia: „Kým pijeme, žijeme“, Stredná umelecká škola, Kežmarok


Zobraziť Galériu