HLAVNÉ MENU

DAĽŠIE ODKAZY
 •  European Main River Basins
 •  WasserBLIcK
 •  International Commission for the Protection of Rhine (ICPR)
 •  Elbe

Dodatok na rok 2017
Dodatok na rok 2017 k Rámcovému programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie 2016-2021
Zoznam vodomerných staníc štátnej pozorovacej siete SR
Zoznam vodných útvarov a reprezentatívnych odberových miest pre hodnotenie ekologického stavu, ekologického potenciálu a chemického stavu na rok 2017
Monitorovanie kvality povrchovej vody v roku 2017 - SVP-KVL Žilina
Monitorovanie kvality povrchovej vody v roku 2017 - SVP-OZ Banská Bystrica
Monitorovanie kvality povrchovej vody v roku 2017 - SVP-OZ Košice – rieky
Monitorovanie kvality povrchovej vody v roku 2017 - SVP-OZ Košice – nádrže
Monitorovanie kvality povrchovej vody v roku 2017 - SVP-OZ Piešťany
Monitorovanie kvality povrchovej vody v roku 2017 - SVP-OZ Bratislava
Program spoločného sledovania slovensko-maďarských hraničných tokov na rok 2017
Program spoločného monitorovania slovensko-poľských hraničných vôd na rok 2017
Program monitorovania slovensko-českých hraničných vôd na rok 2017
Program monitorovania slovensko-rakúskych hraničných vôd na rok 2017
Program monitorovania slovensko-ukrajinských hraničných vôd na rok 2017
Zoznam vodných útvarov pre monitorovanie difúznych zdrojov znečistenia v rokoch 2016-2021 so zmenami
Zoznam vodných útvarov (HMWB a kandidátov - toky) pre monitorovanie bentických bezstavovcov za účelom hodnotenia ekologického potenciálu, resp. vytvárania klasifikačných schém na rok 2017
Zoznam ukazovateľov, metód a požiadaviek na metódy pre monitorovanie kvality a stavu povrchových vôd
Ďalšie sledované látky alebo skupiny látok podľa smernice 2013/39/EÚ (Watch list)
Nové prioritné látky podľa smernice 2013/39/EÚ
Podzemné vody - Kvantita - Monitorovacia sieť a rozsah sledovaných parametrov
Podzemné vody - Kvalita - Monitorovacia sieť a rozsah sledovaných parametrov
Zoznam vodárenských tokov a nádrží pre sledovanie zdrojov povrchovej vody určenej na ľudskú spotrebu v roku 2017 – SVP, OZ Piešťany
Zoznam vodárenských tokov a nádrží pre sledovanie zdrojov povrchovej vody určenej na ľudskú spotrebu v roku 2017 – SVP, OZ Piešťany, VHL Žilina
Zoznam vodárenských nádrží a tokov pre sledovanie zdrojov povrchovej vody určenej na ľudskú spotrebu v roku 2017 - SVP-OZ Banská Bystrica
Monitorovanie kvality povrchovej vody v roku 2017 - SVP-OZ Košice – vodárenské toky
Monitorovanie podzemných vôd v citlivých a zraniteľných územiach