Spojovateľ: +421 2 59 343 111

Podateľňa:
Úradné hodiny v pracovných dňoch: Po – Pia 8:00 – 11:00 11:30 – 14:00

Prijímanie zásielok:
osobne: Nábr. arm. gen .L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, č. dv.: S 0-13, tel.: + 421 2 59 343 329
elektronicky: podatelna@vuvh.sk, dátové formáty: docx, xlsx, pdf…

Elektronická schránka:
Elektronické podania prosíme zasielať do elektronickej schránky VÚVH s označením E0006954634.

Zamestnanci:

Abaffy Dušan, Ing., PhD.
riaditeľ odboru hydrológie a hydrauliky
T
+421259 34 32 39
E
dusan.abaffy@vuvh.sk
Odbor hydrológie a hydrauliky
Adamovičová Mária, Ing., PhD.
T
+421259 34 33 84
E
maria.adamovicova@vuvh.sk
Odbor manažmentu povodí
Oddelenie vodného plánovania
Ando Marek, Mgr., PhD.
T
+421259 34 33 17
E
marek.ando@vuvh.sk
Odbor hydrológie a hydrauliky
Oddelenie hydrotechniky
Antunovič Katarína
T
+421259 34 34 36
Odbor NRL pre oblasť vôd na Slovensku
Oddelenie organickej chémie vôd
Babej Ladislav, Ing.
T
+421259 34 34 93
E
ladislav.babej@vuvh.sk
Odbor ochrany a technológie vôd
Oddelenie ochrany podzemných vôd
Badžgoň Matej, Ing.
T
+421259 34 34 63
E
matej.badzgon@vuvh.sk
Odbor ochrany a technológie vôd
Oddelenie ochrany podzemných vôd
Bajkovićová Ivana, Ing.
vedúca oddelenia
T
+421259 34 33 87
E
ivana.bajkovicova@vuvh.sk
Odbor manažmentu povodí
Oddelenie vodného plánovania
Bakajsa Ján, Ing.
T
+421259 34 34 93
E
jan.bakajsa@vuvh.sk
Odbor ochrany a technológie vôd
Oddelenie ochrany podzemných vôd
Baláži Peter, Ing., PhD.
T
+421259 34 32 85
E
peter.balazi@vuvh.sk
Odbor NRL pre oblasť vôd na Slovensku
Oddelenie hodnotenia a výskumu vodných ekosystémov
Balko Ľuboš, Mgr.
T
+421259 34 32 17
E
lubos.balko@vuvh.sk
Odbor ochrany a technológie vôd
Oddelenie environmentálnych rizík a škôd na vode
Baránek Peter, Mgr.
T
+421259 34 33 82
E
peter.baranek@vuvh.sk
Odbor hydrológie a hydrauliky
Oddelenie riečnej morfológie a ochrany tokov
Bartalská Dana, Mgr.
T
+421259 34 34 85
E
dana.bartalska@vuvh.sk
Odbor NRL pre oblasť vôd na Slovensku
Oddelenie základnej, anorganickej chémie a rádiochémie