Adamovičová Mária, Ing., PhD.
T
+421259 34 33 84
E
maria.adamovicova@vuvh.sk
Odbor Manažment povodí
Oddelenie vodného plánovania
Ando Marek, Mgr., PhD.
T
+421259 34 33 17
E
marek.ando@vuvh.sk
Odbor Hydrológia a hydraulika
Oddelenie hydrauliky tokov a objektov
Antunovič Katarína
T
+421259 34 34 36
Odbor NRL pre oblasť vôd na Slovensku
Oddelenie organickej chémie vôd
Babej Ladislav, Ing.
T
+421259 34 34 93
E
ladislav.babej@vuvh.sk
Odbor Ochrana a technológie vôd
Oddelenie ochrany podzemných vôd
Badžgoň Matej, Ing.
T
+421259 34 34 63
E
matej.badzgon@vuvh.sk
Odbor Ochrana a technológie vôd
Oddelenie ochrany podzemných vôd
Bajkovićová Ivana, Ing.
vedúca oddelenia
T
+421259 34 33 87
E
ivana.bajkovicova@vuvh.sk
Odbor Manažment povodí
Oddelenie vodného plánovania
Bakajsa Ján, Ing.
T
+421259 34 34 93
E
jan.bakajsa@vuvh.sk
Odbor Ochrana a technológie vôd
Oddelenie ochrany podzemných vôd
Baláži Peter, Ing., PhD.
T
+421259 34 32 85
E
peter.balazi@vuvh.sk
Odbor Aplikovaná ekológia
Oddelenie kvality vodných ekosystémov
Baránek Peter, Mgr.
T
+421259 34 33 82
E
peter.baranek@vuvh.sk
Odbor Hydrológia a hydraulika
Oddelenie riečnej morfológie a ochrany tokov
Bednáriková Alena, Ing., PhD.
T
+421259 34 34 94
E
alena.bednarikova@vuvh.sk
Odbor NRL pre oblasť vôd na Slovensku
Oddelenie organickej chémie vôd
Bene Martin, Bc.
T
+421259 34 34 81
E
martin.bene@vuvh.sk
Odbor NRL pre oblasť vôd na Slovensku
Oddelenie riadenia kvality a logistiky
Bertóková Jana
T
+421259 34 33 28
E
jana.bertokova@vuvh.sk
Odbor Ekonomika a správa majetku
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva