Webová stránka www.vuvh.sk používa súbory cookie a ďalšie súvisiace technológie (všetky technológie sa kvôli pohodliu označujú ako „súbory cookie“).
Súbory cookie umiestňujú aj tretie strany, ktoré sme zapojili.

Cookie je malý jednoduchý súbor, ktorý je odoslaný spolu so stránkami tohto webu a uložený vašim prehliadačom na pevnom disku vášho počítača alebo iného zariadenia.
Informácie v nich uložené môžu byť vrátené na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán počas nasledujúcej návštevy.

Ak ste už nastavenia cookies potvrdili a svoju voľbu chcete zmeniť, kliknite sem.

Použité cookies:

Názov: cookie_cnsnt
Typ: technické
Poskytovateľ: VÚVH
Popis: Slúži k uloženiu informácií nastavenia súkromia
Platnosť: 120 dní

Názov: pll_language
Typ: technické
Poskytovateľ: VÚVH
Popis: Slúži k uloženiu informácií nastavenia jazykovej verzie webu
Platnosť: 365 dní

Názov: wordpress_test_cookie, wp-settings-, wp-settings-time-
Typ: technické
Poskytovateľ: VÚVH
Popis: Slúži k otestovaniu, či prehliadač podporuje cookies.
Platnosť: session

Názov: ga, _ga*, _gid
Typ: analytické
Poskytovateľ: Google Inc.
Popis: Tento nástroj používame na vyhodnocovanie návštevnosti nášho webu. Nastavuje cookies, podľa ktorých od seba rozoznáva používateľa, a to bez ich priamej identifikácie.
Platnosť: 2 roky