11.3. 2024
Konferencia Mikrobiológia vody a životného prostredia 2024 - zrušená

Konferencia je zrušená z dôvodu nízkeho počtu záujemcov o účasť na konferencii.
Prihláseným účastníkom ďakujeme za záujem.

Organizačný výbor ČSSM a VÚVH Vás pozýva na konferenciu Mikrobiológia vody a životného prostredia 2024.

Termín konania: 11.9. – 13.9.2024
Miesto konania: hotel Sorea Trigan, Vysoké Tatry

Termín uzávierky predbežných prihlášok je 31.3.2024

Termín uzávierky záväzných prihlášok je 1.5.2024

Konferencia je zameraná na témy týkajúce sa mikrobiológie vody a prostredia:
mikroorganizmy vo vodách a v ďalších zložkách životného prostredia,
mikrobiálna kontaminácia prostredia, metódy mikrobiologického rozboru vody (problémy, validácie, neistoty, referenčné materiály, akreditácia),
nové metódy v mikrobiológii vody,
problematika antibiotickej rezistencie mikroorganizmov vo vode a v prostredí,
tvorba biofilmov vo vode a v prostredí, novinky v legislatíve a v normách.

Ďalšie aktuality
19, Feb 2024
Hľadáme nových kolegov

Obsadzujeme niekoľko pozícií. Viac informácií v inzerátoch: Vedecko-výskumný pracovník v oblasti ochrany podzemných vôd Vedecko-výskumný pracovník v…

voľné miesta
10, Nov 2023
Problémy ochrany podzemných vôd - odborný seminár, VÚVH

Dňa 1. decembra 2023 sa na VÚVH uskutoční 11. ročník odborného seminára Problémy ochrany podzemných vôd s podtitulom Vízia „nulového znečisťovania vôd“.…

odborné podujatia
životné prostredie
6, Nov 2023
Rozvíjanie spolupráce VÚVH, Bratislava – VÚV TGM, Praha

Koncom októbra odborníci z VÚVH navštívili Výzkumný ústav vodohospodářsky T. G. Masaryk. Výskumníci z odboru „Ochrana a technológia vôd“ RNDr. Anna…

životné prostredie
Novinky z domova