5.10. 2023
Konferencia: Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Asociácia vodárenských spoločností, Asociácia čistiarenských expertov SR, Slovenská vodohospodárska spoločnosť (člen ZSVTS) a Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava (člen ZSVTS) organizujú 13. bienálnu konferenciu s medzinárodnou účasťou: Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, 18 – 20. október 2023. Konferencia sa koná pod záštitou ministra životného prostredia SR.

Cieľom konferencie je najmä prezentácia najnovších poznatkov, výsledkov výskumu, nových koncepčných a metodických prístupov ako aj legislatívnych zmien v súvislosti s novelizáciou zákonov v rámci SR a pripravovanej právnej úpravy EÚ, možností financovania rozvoja kanalizačných stavieb; technicko-technologických inovácií súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou stokových sietí a ČOV, umožňujúcich bezpečné a environmentálne vyhovujúce odvádzanie, čistenie odpadových vôd a nakladanie s čistiarenským kalom.

Program konferencie

Ďalšie aktuality
11, Mar 2024
Konferencia Mikrobiológia vody a životného prostredia 2024 - zrušená

Konferencia je zrušená z dôvodu nízkeho počtu záujemcov o účasť na konferencii.Prihláseným účastníkom ďakujeme za záujem. Organizačný výbor ČSSM a VÚVH…

odborné podujatia
19, Feb 2024
Hľadáme nových kolegov

Obsadzujeme niekoľko pozícií. Viac informácií v inzerátoch: Vedecko-výskumný pracovník v oblasti ochrany podzemných vôd Vedecko-výskumný pracovník v…

voľné miesta
10, Nov 2023
Problémy ochrany podzemných vôd - odborný seminár, VÚVH

Dňa 1. decembra 2023 sa na VÚVH uskutoční 11. ročník odborného seminára Problémy ochrany podzemných vôd s podtitulom Vízia „nulového znečisťovania vôd“.…

odborné podujatia
životné prostredie