18.10. 2023
Vzdelávací seminár: Podzemní voda ve vodoprávním řízení XVIII

Pracovníci odboru „Ochrana a technológia vôd“ VÚVH sa pravidelne zúčastňujú odborných vzdelávacích podujatí Českej vedeckotechnickej vodohospodárskej spoločnosti. V októbri sa uskutočnil zaujímavý seminár Podzemní voda ve vodoprávním řízení XVIII priamo v centre Prahy. Na seminári boli okrem tém zaoberajúcich sa úskaliami poznania hydrogeologického prostredia pri stanovení zdrojov podzemnej vody, problematikou ochrany zdrojov prírodných liečivých alebo revízie zraniteľných oblastí a hospodárenia so živinami v zraniteľných oblastiach, zazneli aj prednášky na tému kategorizácie odberov podzemnej vody ako účinného nástroja pre spracovanie rizikovej analýzy časti povodí súvisiacich s miestami odberu surovej vody. K jednotlivým témam bola vedená vecná diskusia, pričom veľmi podnetné boli najmä skúseností pracovníkov štátnej správy z praxe.

Ďakujeme organizátorom za vydarené podujatie.

Ďalšie aktuality
11, Mar 2024
Konferencia Mikrobiológia vody a životného prostredia 2024

Organizačný výbor ČSSM a VÚVH Vás pozýva na konferenciu Mikrobiológia vody a životného prostredia 2024. Termín konania: 11.9. - 13.9.2024Miesto konania:…

odborné podujatia
19, Feb 2024
Hľadáme nových kolegov

Obsadzujeme niekoľko pozícií. Viac informácií v inzerátoch: Vedecko-výskumný pracovník v oblasti ochrany podzemných vôd Vedecko-výskumný pracovník v…

voľné miesta
10, Nov 2023
Problémy ochrany podzemných vôd - odborný seminár, VÚVH

Dňa 1. decembra 2023 sa na VÚVH uskutoční 11. ročník odborného seminára Problémy ochrany podzemných vôd s podtitulom Vízia „nulového znečisťovania vôd“.…

odborné podujatia
životné prostredie