18.10. 2023
Vzdelávací seminár: Podzemní voda ve vodoprávním řízení XVIII

Pracovníci odboru „Ochrana a technológia vôd“ VÚVH sa pravidelne zúčastňujú odborných vzdelávacích podujatí Českej vedeckotechnickej vodohospodárskej spoločnosti. V októbri sa uskutočnil zaujímavý seminár Podzemní voda ve vodoprávním řízení XVIII priamo v centre Prahy. Na seminári boli okrem tém zaoberajúcich sa úskaliami poznania hydrogeologického prostredia pri stanovení zdrojov podzemnej vody, problematikou ochrany zdrojov prírodných liečivých alebo revízie zraniteľných oblastí a hospodárenia so živinami v zraniteľných oblastiach, zazneli aj prednášky na tému kategorizácie odberov podzemnej vody ako účinného nástroja pre spracovanie rizikovej analýzy časti povodí súvisiacich s miestami odberu surovej vody. K jednotlivým témam bola vedená vecná diskusia, pričom veľmi podnetné boli najmä skúseností pracovníkov štátnej správy z praxe.

Ďakujeme organizátorom za vydarené podujatie.

Ďalšie aktuality
10, Nov 2023
Problémy ochrany podzemných vôd - odborný seminár, VÚVH

Dňa 1. decembra 2023 sa na VÚVH uskutoční 11. ročník odborného seminára Problémy ochrany podzemných vôd s podtitulom Vízia „nulového znečisťovania vôd“.…

odborné podujatia
životné prostredie
6, Nov 2023
Rozvíjanie spolupráce VÚVH, Bratislava – VÚV TGM, Praha

Koncom októbra odborníci z VÚVH navštívili Výzkumný ústav vodohospodářsky T. G. Masaryk. Výskumníci z odboru „Ochrana a technológia vôd“ RNDr. Anna…

životné prostredie
Novinky z domova
27, Oct 2023
Vedecko výskumný pracovník v oblasti vodného hospodárstva

Hľadáme novú kolegyňu alebo nového kolegu na pozíciu odborníka zabezpečujúceho prípravu odborných stanovísk z pohľadu požiadaviek čl. 4.7 rámcovej smernice o…

voľné miesta