6.11. 2023
Rozvíjanie spolupráce VÚVH, Bratislava – VÚV TGM, Praha

Koncom októbra odborníci z VÚVH navštívili Výzkumný ústav vodohospodářsky T. G. Masaryk.

Výskumníci z odboru „Ochrana a technológia vôd“ RNDr. Anna Patschová, PhD. a Mgr. Katarína Tarabová PhD. v rámci rozvíjania medzinárodnej spolupráce navštívili 17. októbra kolegov na VÚV TGM v Prahe.

VUVH_VUV_TGM

S kolegami Mgr. Luciou Jašíkovou, PhD. a RNDr. Hanou Prchalovou diskutovali o metodike pre vymedzenie plôch povodí a prístupe k manažmentu rizík v plochách povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu v súvislosti s novými požiadavkami smernice EP a R (EÚ) 2020/2184 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorá vyžaduje komplexný prístup k ochrane pitnej vody od plochy povodia až po kohútik spotrebiteľa. České kolegyne nám prezentovali navrhnutý metodický prístup k vymedzeniu plôch povodia, ktorý VÚV pripravili v rámci projektu TAČR SS05010210 „Nástroje pro posouzení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lidské spotřebě“ a preyentovali pripravenú web aplikáciu. Zhodli sme sa na nevyhnutnosti kategorizácie vodárenských zdrojov, ako aj na potrebe špecifického prístupu k niektorým využívaným zdrojom vo vzťahu k hydrogeologickým podmienkam. Dôležitým prvkom pre posúdenie rizík a kvalitu vody v častiach povodí súvisiacich s miestami odberu vody určenej na ľudskú spotrebu je dostatok kvalitných dátových podkladov. Vzájomná výmena skúseností a výsledkov v tejto oblasti bude pokračovať.

mapa Praha
Návrh plôch povodí v modelových územiach ČR – výstup projektu
Ďalšie aktuality
11, Mar 2024
Konferencia Mikrobiológia vody a životného prostredia 2024 - zrušená

Konferencia je zrušená z dôvodu nízkeho počtu záujemcov o účasť na konferencii.Prihláseným účastníkom ďakujeme za záujem. Organizačný výbor ČSSM a VÚVH…

odborné podujatia
19, Feb 2024
Hľadáme nových kolegov

Obsadzujeme niekoľko pozícií. Viac informácií v inzerátoch: Vedecko-výskumný pracovník v oblasti ochrany podzemných vôd Vedecko-výskumný pracovník v…

voľné miesta
10, Nov 2023
Problémy ochrany podzemných vôd - odborný seminár, VÚVH

Dňa 1. decembra 2023 sa na VÚVH uskutoční 11. ročník odborného seminára Problémy ochrany podzemných vôd s podtitulom Vízia „nulového znečisťovania vôd“.…

odborné podujatia
životné prostredie