3.10. 2023
Spolupráca s českým partnerom Olma a.s.

Experti VÚVH z odboru Ochrany a technológii vôd Anna Patschová, Katarína Chalupková a  Vladimír Chudoba navštívili v októbri zahraničného partnera spoločnosť OLMA a.s., ktorý požiadal VÚVH ako expertné pracovisko pre oblasť ochrany vôd o vypracovanie odborného stanoviska a posudku k vplyvu realizácie navrhovanej činnosti dopravnej komunikácie I/46 Olomouc – východní tangenta na podzemnú vodu a vodárenské zdroje spoločnosti OLMA Olomouc.

olma-sonda

V rámci návštevy sa uskutočnili pracovné rokovania so zástupcami vedenia spoločnosti, technickým riaditeľom, ekológom aj prevádzkovateľom vodných zdrojov spoločnosti aj právnymi zástupcami advokátskej spoločnosti Piňos & Zavadilová. Uskutočnili sme aj orientačný terénny prieskum dotknutých využívaných zdrojov podzemných vôd a ich ochranného pásma, ktoré sú využívané pri mliekarenskej výrobe a môžu byť potenciálne ohrozené realizáciou diaľničného úseku.
Spoločnosť Olma je známa výrobou mliečnych výrobkov (jogurty Olmíci, Míša známe aj v SR) a vzhľadom na význam a kvalitu týchto zdrojov nechce nič zanedbať a venuje zvýšenú pozornosť predchádzaniu ohrozenia využívaných, ale aj perspektívnych zdrojov podzemnej vody.

Ďalšie aktuality
11, Mar 2024
Konferencia Mikrobiológia vody a životného prostredia 2024 - zrušená

Konferencia je zrušená z dôvodu nízkeho počtu záujemcov o účasť na konferencii.Prihláseným účastníkom ďakujeme za záujem. Organizačný výbor ČSSM a VÚVH…

odborné podujatia
19, Feb 2024
Hľadáme nových kolegov

Obsadzujeme niekoľko pozícií. Viac informácií v inzerátoch: Vedecko-výskumný pracovník v oblasti ochrany podzemných vôd Vedecko-výskumný pracovník v…

voľné miesta
10, Nov 2023
Problémy ochrany podzemných vôd - odborný seminár, VÚVH

Dňa 1. decembra 2023 sa na VÚVH uskutoční 11. ročník odborného seminára Problémy ochrany podzemných vôd s podtitulom Vízia „nulového znečisťovania vôd“.…

odborné podujatia
životné prostredie