19.2. 2024
Hľadáme nových kolegov

Obsadzujeme niekoľko pozícií. Viac informácií v inzerátoch:

Vedecko-výskumný pracovník v oblasti ochrany podzemných vôd

Vedecko-výskumný pracovník v oblasti ochrany povrchových vôd

Vedecko-výskumný pracovník v oblasti hodnotenia podzemných vôd

Vedecko-výskumný pracovník v oblasti hydrotechniky a hydrotechnického modelovania

Vedecko-výskumný pracovník v oblasti vodného hospodárstva

Ďalšie aktuality
11, Mar 2024
Konferencia Mikrobiológia vody a životného prostredia 2024 - zrušená

Konferencia je zrušená z dôvodu nízkeho počtu záujemcov o účasť na konferencii.Prihláseným účastníkom ďakujeme za záujem. Organizačný výbor ČSSM a VÚVH…

odborné podujatia
10, Nov 2023
Problémy ochrany podzemných vôd - odborný seminár, VÚVH

Dňa 1. decembra 2023 sa na VÚVH uskutoční 11. ročník odborného seminára Problémy ochrany podzemných vôd s podtitulom Vízia „nulového znečisťovania vôd“.…

odborné podujatia
životné prostredie
6, Nov 2023
Rozvíjanie spolupráce VÚVH, Bratislava – VÚV TGM, Praha

Koncom októbra odborníci z VÚVH navštívili Výzkumný ústav vodohospodářsky T. G. Masaryk. Výskumníci z odboru „Ochrana a technológia vôd“ RNDr. Anna…

životné prostredie
Novinky z domova