4.10. 2023
Konferencia: Vodní toky 2023

Tohtoročný ročník konferencie Vodné toky sa uskutoční v novembri v kongresovom centre Aldis, Hradec Králové.

V dňoch 21. – 22. novembra 2023 sa v Hradci Králové uskutoční už 19. ročník vodohospodárskej konferencie s medzinárodnou účasťou Vodné toky 2023 (v kongresovom centre Aldis). Konferencia sa uskutoční pod záštitu ministra poľnohospodárstva Zdenka Nekulu a primátorky štatutárneho mesta Hradec Králové Pavlíny Springerovej. Hlavnými organizátormi je akciová spoločnosť Vodohospodársky rozvoj a výstavba a Česká vedeckotechnická vodohospodárska spoločnosť za spoluúčasti štátnych podnikov Povodí.

Hlavné témy konferencie:

• problematika správy vodných tokov a správy povodí

• podpora financovania technických opatrení na vodných tokoch z verejných zdrojov

• riešenie extrémnych hydrologických javov

• skúsenosti z prípravy a realizácie projektov prevencie pred povodňami, zmiernenie negatívnych 

   účinkov suchých období a zlepšenie vodného režimu v krajine

• legislatíva a výskum vo vodnom hospodárstve

• plánovanie v oblasti vôd

Ďalšie aktuality
11, Mar 2024
Konferencia Mikrobiológia vody a životného prostredia 2024 - zrušená

Konferencia je zrušená z dôvodu nízkeho počtu záujemcov o účasť na konferencii.Prihláseným účastníkom ďakujeme za záujem. Organizačný výbor ČSSM a VÚVH…

odborné podujatia
19, Feb 2024
Hľadáme nových kolegov

Obsadzujeme niekoľko pozícií. Viac informácií v inzerátoch: Vedecko-výskumný pracovník v oblasti ochrany podzemných vôd Vedecko-výskumný pracovník v…

voľné miesta
10, Nov 2023
Problémy ochrany podzemných vôd - odborný seminár, VÚVH

Dňa 1. decembra 2023 sa na VÚVH uskutoční 11. ročník odborného seminára Problémy ochrany podzemných vôd s podtitulom Vízia „nulového znečisťovania vôd“.…

odborné podujatia
životné prostredie